Vilkår for bruk

Vilkår for brug 

Generelt 1.1 Agermedia.dk tilbyder en abonnementsbaseret internettjeneste på Agermedia.dk. Ved at bruge autolikes vil du modtage likes på alle nye billeder på Instagram.

1.2 Disse brugsvilkår gælder for aftaler mellem Agermedia.dk og brugeren angående tjenesten.

1.3 Disse vilkår udgør tilsammen den gyldige aftale mellem brugeren og Agermedia.dk. For at få adgang til tjenesten skal brugeren læse og acceptere aftalen.

1.4 Når aftalen er indgået, vil Agermedia.dk sende en bekræftelse på dette til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst i forbindelse med brugerens registrering af en brugerkonto i henhold til punkt 4 nedenfor.

2 Omfang af tjenester

2.1 Tjenesten giver brugeren adgang til Agermedia.dk-abonnementer og engangsbetaling for automatiserede processer.

3 Adgang til tjenesten

For at få adgang til tjenesten skal brugeren registrere en brugerkonto i netbutikken (se også punkt 4 nedenfor),

4 Registrering, brugernavn og adgangskode

4.1 En brugerkonto kan registreres i Netbutikken.

4.2 Brugeren er ansvarlig for, at de oplysninger, der gives, er korrekte ved registreringstidspunktet. Ved registrering kan Bruger kun give oplysninger om egne betalings- og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal Brugeren oplyse brugernavn og adgangskode (herefter “loginoplysninger”). Brugerens loginoplysninger er personlige og må ikke anvendes af andre. Brugeren skal opbevare loginoplysningerne på et sikkert sted, så andre ikke kan få uautoriseret adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af brugerens loginoplysninger.

4.4 Hvis brugeren mistænker ulovlig brug af brugerens loginoplysninger, skal brugeren straks underrette Agermedia.dk og ændre adgangskoden.

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til gældende prisliste tilgængelig i Netbutikken.

5.2 Betaling for abonnementet sker på forhånd hver måned

5.3 Brugeren skal betale for abonnementet via betalingsmidlet, som tilbydes af Agermedia.dk i netbutikken. Brugeren forpligter sig til at underskrive nødvendige dokumenter og have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via valgt betalingsmåde på hver betalingsdato.

5.4 Betalingsmuligheder/betalingsbetingelser

Kortbetaling

Vi bruger Stripe til sikre kortbetalinger. Læs mere om Stripe her: https://stripe.com/

Vipps

Betal nemt og bekvemt med din telefon via Vipps. Læs mere om Vipps her: https://vipps.no

5.6 Opsigelse af aftale Der er ingen bindingstid, og hvis du ønsker at stoppe aftalen om fast træk.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Agermedia.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal varsles til brugeren senest tredive (30) dage før ændringen træder i kraft. Ved sådanne ændringer har Bruger ret til at opsige abonnementet med virkning fra den dag ændringen træder i kraft. Hvis Bruger ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det anses som accept af ændringen. Ændringer, der åbenbart er til fordel for Brugeren, gælder straks uden opsigelsesret for Brugeren.

6.2 Ved opsigelse af brugeren i henhold til denne klausul 6, og brugeren har betalt for en periode efter slutningen af abonnementet, vil Agermedia.dk refundere det overskydende beløb inden for tredive (30) dage fra slutningen af abonnementet. Information til brugere om ændringer og refusioner

7 Fortrydelsesret

Ved at indgå denne aftale samtykker Bruger i, at Tjenesten leveres direkte, og at indholdet på Netbutikken straks gøres tilgængeligt for Brugeren. Hvis Brugeren har indgået denne aftale, og levering af tjenesten er påbegyndt, men brugeren ikke længere ønsker at bruge Tjenesten eller være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i henhold til punkt 8 nedenfor af produktet, samtidig med at give agermedia.dk tydelig besked om dette via chat eller mail admin@agermedia.dk. Der er 14 dages fortrydelsesret fra første dag ved levering af abonnement – og efter levering af enkelttjenester (30 minutter) – og vi forbeholder os retten til at trække tilbage følgere eller likes ved fortrydelsesret. Bruger skal få penge ind på konto inden for 3 dage.

8 Aftalens varighed og opsigelse

8.1 Abonnementsaftaler for tjenesten er tegnet for en abonnementsperiode på en (1) måned og forlænges automatisk med en (1) måned ad gangen, indtil brugeren eller Agermedia.dk opsiger abonnementet i overensstemmelse med disse vilkår. Ved opsigelse afsluttes abonnementet ved slutningen af den senest betalte periode. Der er ingen bindingstid på aftalen, og den kan afsluttes på mine sider eller ved at kontakte os på agermedia@admin.dk.

8.2 Hvis brugeren ønsker at opsige aftalen i løbet af gratisperioden, vil likes stoppe med øjeblikkelig virkning.

8.3 Ud over det ovennævnte skal Agermedia.dk have ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og samtidig gøre tjenesten utilgængelig for brugeren, hvis: (a) brugerens betaling er forsinket med mindst syv (7) dage (se afsnit 6.7); (b) brugeren er insolvent eller der er rimelig grund til at tro, at brugeren kan blive insolvent; (c) ulovlig brug af tjenesten finder sted, eller der er rimelig grund til at tro, at sådan ulovlig brug finder sted;

9 Tvister

Hvis brugeren, uanset årsag, er utilfreds med tjenesten, kan brugeren selvfølgelig kontakte Agermedia.dk for at indsende en klage.

Klager rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerstyrelsen for mægling. Forbrugerstyrelsen er tilgængelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrugerstyrelsen.dk.

Europa-Kommissionens klageportal kan også anvendes, hvis du ønsker at indgive en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger bosiddende i et andet EU-land. Klagen indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Hjemmesiden ejes og publiceres af:

931 477 358

Adresse: Dælengenggata 31, Oslo

0567

Stags AS

E-mail: admin@agermedia.dk